Polderbomen

Populier

Populieren groeien op de grens van land en water. Ze groeien snel en kunnen tot 40 meter hoog worden. Het hout wordt voor vele doeleinden gebruikt. Vroeger voor klompen, tegenwoordig voor o.a. kratten, pallets, papier, triplex en lucifers.

Wilgenkatje

Wilgenkatjes zijn de bloemen van de wilg. Een wilg heeft of mannelijke of vrouwelijke katjes. Elk klein draadje is één bloem. Vrouwelijke katjes zijn compacter en mannelijke katjes hebben overvloedig geel stuifmeel.

Wilg

De wilg is een pioniersboom die groeit op de grens van land en water. In Nederland komen 12 soorten wilgen van nature voor. Andere zoals de treurwilg zijn aangeplant omdat ze mooi zijn.