Parkbomen

Meelbes

Meelbessen zijn goed bestand tegen luchtvervuiling, ze worden dikwijls in steden aangeplant. De boom kan 25 m hoog worden. De bloemen zijn wit en hebben een doorsnede van 1,5 cm. De vruchten zijn eivormig en hebben een doorsnede van 0,8-1,5 cm. Als ze rijp zijn, hebben ze een scharlakenrode kleur. De zaadverspreiding geschiedt met behulp van vogels.

Moerascipers

De moerascipres heeft zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen en bloeit in het voorjaar. Ze vormt de uitzondering op de regel: het is een naaldboom die jaarlijks het blad (naalden) verliest. De stam is roodbruin en spiraalsgewijs draaiend. De schors heeft de neiging af te schilferen en is vezelig. Naar beneden toe loopt de stam in een brede geplooide voet uit.

Anna Pauwlona boom

Een boom met stevige dikke uitstaande takken. De schors is grijsbruin. Jonge takken zijn dik en viltig behaard. Oudere takken worden kaal en zijn hol. Het blad voelt viltig aan vanwege de beharing aan zowel boven- als onderzijde.